مزایای مهدکودک فرزندان آفتاب نسبت به دیگر مهدکودک ها

مزایای مهدکودک فرزندان آفتاب نسبت به دیگر مهدکودک ها

  • مهدکودک فرزندان آفتاب ، نهایت تلاش خود را به وسیله ی کادری مجرب به انجام میرساند تا باعث شکوفایی و رشد استعدادهای فرزندان شما شود و تمام توجه خود را علاوه بر نیاز های جسمانی به نیاز های روانی کودکان شما معطوف میکند.
  • مربیان توانمند و با تجربه ی مجموعه فرزندان آفتاب فرزندان شما را با توجه به رده ی سنیِ آنها طبقه بندی میکنند و با انجام بازی های گروهی با فرزندان شما به آنها کمک می کنند که به این درک برسند که توانایی انجام بازی های گروهی را دارند و با حقوق فردی و اجتماعی خود و دیگران آشنا می شوند و راه صحیح دفاع کردن از خودشان را یاد میگیرند و همه ی اینها باعث افزایش اعتماد به نفس فرزندان دلبند شما می شود .
  •  مهدکودک فرزندان آفتاب از این نظر که توجه خاصی به آموزش کودکان شما از بازی های گفتاری و عینی و عملی دارد یکی از بهترین مجموعه ها در شهر تهران است زیرا بازی ها متناسب با مقاطع سنی کودکان شما برنامه ریزی و طبقه بندی شده است که این موضوع باعث افزایش مهارت های کودکان می شود و همچنین باعث رشد و شکوفایی استعدادها میشود و زمانی که کودکان به مشکلی برمیخورند مربیان به آنها کمک میکنند تا با فکر کردن راه حل مناسبی پیدا کنند و کودکان یاد میگیرند که در آینده با اتکا برخودشان بتوانند مسائل ومشکلات پیش رویشان را حل کنند .
  • مربیان تلاش میکنند که به رشد حواس پنجگانه و تقویت حافظه (از طریق حفظ کردن قرآن ، شعر و…)کودکان شما بپردازند و بسیاری از مسائلی که دانستن آنها برای کودکان شما ضرورس است را با صبر و حوصله به آن ها آموزش میدهند .